Xidmətlər


₼ 8

Torpaq nümünələrinin götürülməsi
1 nümunə

₼ 8

Ümumi azot
1 nümunə

₼ 2

PH (torpaq ekstratında)
1 nümunə

₼ 7

Üzvü maddə (humus)
1 nümunə

₼ 5

Duzluluq (EC)
1 nümunə

₼ 5

Karbonatlıq (Əhəng)
1 nümunə

₼ 6

Fosfor (P2 O5)
1 nümunə

₼ 7

Kalium ( K2O )
1 nümunə

₼ 25

Torpaq analizi ( duzluluq , EC, PH, Azot, Fosfor, Kalium, Humus)
1 Paket 1 nümünə (ekonomik)

Xidmət üçün müraciət edin