Hüquq, kadr və kargüzarlığın təşkili şöbəsi

Hüquq, kadr və kargüzarlığın təşkili şöbəsi

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutunun “Hüquq, kadr və kargüzarlığın təşkili” şöbəsi İşçi heyətinin idarəedilməsi prosesinin təkmilləşdirilməsi, kadr uçotunun aparılması, direktorun əmrinə əsasən işçilərin işə qəbulu, başqa işə keçirilməsi, işdən azad edilməsinin sənədləşdirilməsi, əmək kitabçalarının doldurulması, saxlanması və əmək münasibətlərinə xitam verilərkən işçiyə təhvil verilməsi, məzuniyyət cədvəlinin tərtib edilməs işlərini yerinə yetirir.

Bundan əlavə institutun struktur bölmələri ilə birlikdə işçilərin mükafatlandırılması, maddi və intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün sənədlərin hazırlanması, Pensiya yaşına çatan işçilərin siyahısının müvafiq təşkilatlara göndərilməsi və s. bu kimi işləri yerinə yetirir.

Şöbədə aşağıdakı tərkibdə əməkdaşlar fəaliyyət göstərir:

1. Əliyeva Günel Pənah qızı – Şöbə müdiri
2. Qədimova Nigar Arzu qızı – Aparıcı mütəxəssis
3. Hüseynova Emilya Emin - Aparıcı mütəxəssis
4. Qarayeva Lalə Şahin qızı - Mütəxəssis
5. Abbasova Mətanət Eyyub qızı – Mütəxəssis
6. Əliyarov Namiq Cəmaləddin – Mütəxəssis-hüquqşünas
7. İsmayılzadə Kəbutər Namik qızı - Mütəxəssis
8. Rüstəmova Şəfəq Mustafa qızı - Mütəxəssis
9. Məcidova Reyhan Rəsul qızı - Mütəxəssis