Xəbərlər

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər ETİ-nin Elmi-Texniki şurasının növbəti iclası keçirilib.

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər ETİ-nin Elmi-Texniki şurasının növbəti iclası keçirilib.
Elmi-Texniki Şurada Entomologiya şöbəsinin müdiri Gülcamal Əsgərova və Bioloji laboratoriyanın müdiri Qabil Bayramov tərəfindən“Ekoloji-təmiz məhsul istehsalında bioloji vasitələrdən istifadə etməklə kənd təsərrüfatı bitkilərinin başlıca xəstəlik, zərərverici və alaq otlarına qarşı mübarizə tədbirlərinin hazırlanması” və “Aqrosenozlarda daim çoxalan başlıca zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin işlənib hazırlanması və fermer təsərrüfatlarında tətbiqi” mövzularına dair görülən işlər haqqında məlumat verilib.
Daha sonra icraçılar R.Novruzovanın, A.Həsənovanın, Ə.Dünyamalıyevanın, S.Həsənovun və X.Aslanovanın hesabtları dinlənilib.
Sonda cari məsələlər ətrafında müzakirələr aparılıb.

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ