Xəbərlər

Gəncə Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər ETİ könüllüləri institutun "Pestisidlərin sınağı və herbologiya laboratoriyası"nda aparılan işlərlə tanış olublar.

Gəncə Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər ETİ könüllüləri institutun "Pestisidlərin sınağı və herbologiya laboratoriyası"nda aparılan işlərlə tanış olublar.

Könüllülərə bitkidə və torpaqda zəhər qalığının təyin edilməsi haqqında ümumi məlumat verilib. Daha sonra müxtəlif meyvə və tərəvəzlərdə zəhər qalığını təyin etmək üçün analizlər aparılıb.

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ