Xəbərlər

BM və TB ETI-da yeni pambıq sortları yaradılır.

BM və TB ETİ-nin "Genetika və Genefond" laboratoriyasında yaradılan Gəncə-103, Aznixi-104 və Aznixi-195 pambıq sortları artıq rayonlaşıb və fermerlər tərəfindən istifadə olunur. Hal hazırda bu laboratoriyada yeni yaradılan Gəncə-200 və Gəncə-226 pambıq sortları Dövlət Sort Sınaq Komissiyasında uğurla sınaqdan keçirilir.

https://www.youtube.com/watch?v=oGy8wuCRlPc&t=1s

 

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ