Xəbərlər

AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu ilə BM və TB ETİ-nin alimləri toxumları qamma şüalarla işlənmiş və institutumuzda əkilmiş pambıq sahələrinə baxış keçirdilər.

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi Tədqiqat İnstitutu ilə AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu arasında elmi əməkdaşlıq barədə müqavilə imzalanmışdır. 2021-2024-cü illəri əhatə edən birgə əməkdaşlıq çərçivəsində “Toxumların səpindən əvvəl qamma şüalarla işlənməsinin pambıq bitkisinin cücərmə faizinə, keyfiyyət göstəricilərinə və məhsuldarlığına təsirinin tədqiqi və müxtəlif ətraf mühit amillərinə davamlı mutant pambıq formaların alınma imkanlarının araşdırılması” layihəsinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Birgə tədqiqat işinin məqsədi hər iki tərəfin imkanlarından və kadr potensialından istifadə etməklə, radiasiya texnologiyalarının tətbiqinə əsaslanan daha məhsuldar və ətraf mühitin müxtəlif amillərinə davamlı mutant pambıq formaların alınma imkanlarının.

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ