Xəbərlər

BM və TB ETİ- nin Abşeron Təcrübə Stansiyasında feromon tutucuları ilə təcrübələr aparıldı.

Abşeron Təcrübə Stansiyasında gənc alimlərimizin hazırladığı yeni feromon tutucu modellərinin zərərvericilərin cəlb edilməsi üzrə nümayiş testləri aparılır və səmərəli modellər müəyyən edilir.

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ