Xəbərlər

"Entomologiya" şöbəsinin əməkdaşları pambıq sahələrində mövsümə uyğun təcrübələr apardılar.

Pambıq əkinlərində pambıq sovkasının 3-cü nəslinin başlanması və kütləvi kəpənək uçuşunu öyrənmək məqsədi ilə feremon tutucuların asılması.

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ