Xəbərlər

BM və TB ETİ-nin təcrübə sahəsində üzümün xəsəlik və zərərvericilərinə qarşı kimyəvi mübarizə aparılmışdır.

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi Tədqiqat İnstitutunun təcrübə sahəsində üzümün xəsəlik və zərərvericilərinə qarşı kimyəvi mübarizə aparılmışdır. Üzüm bitkisinin zərərvericilərinə qarşı Lanex- 400 və oidium xəstəliyinə qarşı Vinex-200 dərmanlarından istifadə olunmuşdur.

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ