Xəbərlər

"Texniki bitkilərin seleksiyası" şöbəsinin təcrübə sahəsində perspektiv pambıq sortlarının səpini həyata keçirilib.

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi Tədqiqat İnstitutunun "Texniki bitkilərin seleksiyası" şöbəsinin təcrübə sahəsində müsabiqəli və ilkin sort sınaqlarında perspektiv pambıq sortlarının səpini həyata keçirilib. Həmçinin, AMEA-nın Radiasiya Problemləri İnstitutu ilə bağlanmış müqavilə əsasında şüalandırılmış pambıq sortlarının toxumlarının səpini başa çatdırılıb.

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ