Xəbərlər

Doktorant və dissertantlar üçün ixtisas imtahanları keçiriləcək.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının müəyyən etdiyi qaydalara əsasən 17-18 may 2021-ci il tarixdə Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi Tədqiqat İnstitutunda "Bitkilərin mühafizəsi", "Bitkiçilik", Seleksiya və toxumçuluq" və "Ümumi əkinçilik " ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru imtahanları keçiriləcəkdir.

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ