Xəbərlər

"Gəncə-Qazax iqtisadi bölgəsinin payızlıq taxıl əkinlərində alaq otlarına qarşı mübarizə tədbirləri aparılmışdır.

BM və TB ETİ-nin Pestisidlərin sınağı və herbalogiya laboratoriyasının əməkdaşları "Gəncə-Qazax iqtisadi bölgəsinin payızlıq taxıl əkinlərində bütün növ alaq otlarına qarşı mübarizə tədbirlərinin hazırlanması və tətbiqi" mövzusu üzrə nəzərdə tutulmuş qaydada təcrübə qoyulmuş və yerinə yetirilmişdir.
İnstitutumuzun təcrübə sahəsində əkilmiş payızlıq taxılda çoxillik alaq növü olan türpəngə qarşı çiləmə işləri aparılmışdır. Çiləmədə istifadə olunmuş herbisidlər türpəngi məhv etmişdir.

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ