Xəbərlər

Gəncə RAEİM-nin arpa sahəsində müşahidələr aparılıb.

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi Tədqiqat İnstitutunun əməkdaşları H.Mahmudov, Q.Bayramov və S.Həsənov Gəncə RAEİM-nin arpa sahəsində müşahidə aparmışlar. Müşahidə zamanı xəstəlik və zərərvericilər qeydə alınmamışdır.

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ