Xəbərlər

Könüllülər BM və TB ETI-nin üzüm bağına ekskursiya ediblər.

Gəncə Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər ETİ-nin könüllüləri üzüm bağına ekskursiya ediblər.
Ekskursiya zamanı könüllülər öyrəndikləri nəzəri bilgiləri praktik formada daha da təkmilləşdiriblər. Könüllülər karantin qaydalarının tələblərinə tam riayət ediblər.

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ