Xəbərlər

E.A. Xəlilov və M.A.Vəliyevanın "Günəbaxan bitkisi" adlı kitabı işıq üzü görüb.

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru E.A. Xəlilovun və "İnformasiya təminatı və elmi nəticələrin tətbiqi" şöbəsinin müdiri M.A.Vəliyevanın "Günəbaxan bitkisi" adlı kitabı işıq üzü görmüşdür. Kitabda günəbaxan bitkisinin botaniki təsviri, mədəni, yabanı, eləcə də, hazırda geniş sahələrdə becərilən növləri və sortları haqqında məlumat verilir.
Azərbaycanda tum istehsalçılarının məlumatlandırılması üçün, yerli və xarici məhsuldar sortların alınması, aqrobioloji xüsusiyyətləri göstərilməklə, zərərli orqanizmlər haqqında məlumatlar verilir. Kitab istehsalçı, tədqiqatçı və tələbələrin istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ