Xəbərlər

BM və TB ETİ-nin alimi Ələddin Tağıyevin “AQROSKOP” jurnalında məqaləsi dərc olunmuşdur.

         Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu Texniki bitkilərin seleksiyası şöbəsinin müdiri. Aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru Ələddin Tağıyevin KTN –nin Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi (AKİA) koordinasiya dəstəyi ilə nəşr olunan “AQROSKOP” jurnalının 5-ci buraxılışında “Pambıqçılıqda nüvə texnologiyasının tətbiqi” başlıqlı məqaləsi dərc olunub. Məqalənin mövzusu ölkədə pambıq istehsalının davamlı artımına nail olmaq üçün nüvə enerjisi və seleksiya üsullarından istifadə etməklə ekoloji şərait və stress amillərinin mənfi təsirinə davamlı pambıq sortlarının yaradılmasını əhatə edir.

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ