Xəbərlər

BM TBETİ-nin Genetika və genofond laboratoriyasının əməkdaşları mövsümə uyğun işlər aparırlar.

               BMTB ETİ-nin Texniki bitkilərin Genetika və genofond laboratoriyasının əməkdaşları qoyulmuş təcrubələrdən sınaq nümunələrinin yığılmasına başlayıblar.

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ