Xəbərlər

BM TBETİ-nin Aqrokimya laboratoriyasının əməkdaşları qoza nümunələrinin yığımını aparmışlar.

              Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi Tədqiqat İnstitutunun Aqrokimya laboratoriyasında "Fasiləsiz pambıq əkinlərində üzvü və mineral gübrələrin norma və nisbətlərinin torpağın münbitliyinə və pambıq bitkisinin məhsuldarlığına təsiri" mövzusunda elmi tədqiqat işində bir qozadan alınan xam pambığın kütləsini müəyyən etmək üçün qoza nümunələrinin yığımı aparılır.

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ