Xəbərlər

BM TBETİ-nin "Pestisidlərin sinağı və herbalogiya" laboratoriyasının əməkdaşı Hüseynova Səmayə üzüm sahəsində analiz edir.

               Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi Tədqiqat İnstitutunun "Pestisidlərin sinağı və herbalogiya" laboratoriyasının əməkdaşı Hüseynova Səmayə Samux rayon Çobanabdallı kənd sakini Həsənzadə Şamxalın üzüm sahəsindən götürülmüş nümunələr əsasında sahə şəraitində üzümdə nitrat azotunun miqdarını, laboratoriya şəraitində isə sahədə kimyəvi mübarizə zamanı istifadə olunmuş pestisidin zəhər qalığını ölçüb və nəticələri barədə fermerə məlumat verib.

https://www.facebook.com/bmtbeti/videos/952133591963103/?epa=SEARCH_BOX

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ