Xəbərlər

BM TBETİ-nin doktorantı Xoyluyeva Gülşən tarla müşahidəsi aparmışdır.

             Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi Tədqiqat İnstitutunun doktorantı  Xoyluyeva Gülşən "Sıx əkin texnologiyasının pambıq sortlarının təsərrüfat qiymətli göstəricilərinə təsiri" mövzusunda apardığı tədqiqat işi üzrə Gəncə -110 və Gəncə - 114 pambıq sortlarının biomorfoloji göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsi üçün tarla müşahidəsi aparmışdır.

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ