Xəbərlər

BM TBETİ-nin əməkdaşıı Sarı sarmaşıq (Cuscuta sp.) haqqında məlumat verir.

          Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi Tədqiqat İnstitutunun "Pestisidlərin sınağı və herbalogiya" laboratoriyasının əməkdaşı Səmayə Hüseynova alaq bitkilərindən olan Sarı sarmaşıq (Cuscuta sp.) və ona qarşı mübarizə tədbirləri haqqında məlumat verir.

https://www.facebook.com/bmtbeti/videos/1016694938745115/

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ