Xəbərlər

BM TBETİ - nin Abşeron Təcrübə Stansiyasında istehsal olunan feromonlu tutucular təsərrüfatlarda tətbiq olunur.

          Anbar zərərvericilərinə qarşı feromonlu tutucuların tətbiqi günün tələbidir. BMTB ETİ - nin Abşeron Təcrübə Stansiyasının istehsal etdiyi bioloji mübarizə vasitələrdən olan feromonlu tutucuların fermer təsərrüfatlarında geniş tətbiqi davam etdirilir.

                   https://www.youtube.com/watch?v=vY-Gagw6ljA 

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ