Xəbərlər

BM TBET-nin əməkdaşı hibridləşmə prosesində pambığın mutant formalarından istifadə haqqında məlumat verir.

          Bitki Muhafizə və Texniki Bitkilər Elmi Tədqiqat İnstitutunun "Genetika və genefond" laboratoriyasının elmi işçisi Rumiyyə Məmmədrzayeva hibridləşmə prosesində pambığın mutant formalarından istifadə haqqında məlumat verir.

         https://www.youtube.com/watch?v=iknfwvNBKCw

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ