Xəbərlər

BM TBETİ-nin seleksiyaçı alimləri tərəfindən yaradılmış pambıq sortları yaxşı nəticə göstərərək fermerlər tərəfindən bəyənilmişdir.

          Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi Tədqiqat İnsitutunun seleksiyaçı alimlərinin əldə etdikləri yeni yerli pambıq sortlarına fermerlərin marağı artıb.Çunki seleksiya yolu ilə yaradılmış yerli pambıq sortları həm iqlim şəraitinə uyğun gəlir həmdə xəstəliyə və quraqlığa davamlı olurlar. Bu isə pambıqda məhsuldarlığın artmasına səbəb olur. 

            https://www.youtube.com/watch?v=npOP94uz6N4

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ