Xəbərlər

BM TBETİ-da yaradılmış "Gəncə-110" pambıq sortu fermerlər tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir.

          Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi Tədqiqat İnsitutunun seleksiyaçı alimlərinin əldə etdikləri yeni yerli pambıq sortlarına fermerlərin marağı artıb.Çunki seleksiya yolu ilə yaradılmış yerli pambıq sortları həm iqlim şəraitinə uyğun gəlir həmdə xəstəliyə və quraqlığa davamlı olurlar. Bu isə pambıqda məhsuldarlığın artmasına səbəb olur.

https://www.youtube.com/watch?v=d8m8oCbPTV8

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ