Xəbərlər

BM TBETI-nin Fitopatologiya şöbəsinin işçiləri tədqiqat işi üzrə institutun təcrübə sahəsindəki üzüm bağında çiləmələr aparmışlar.

          Fitopatologiya şöbəsinin apardığı "Gəncə-Qazax iqtisadi bölgəsinin üzüm bağlarında yayılmış xəstəlik, zərərverici və alaq otlarının növ tərkibinin müəyyənləşdirilməsi əsasında başlıca növlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin işlənib hazırlanması və tətbiqi" tədqiqat işi üzrə institutun təcrübə sahəsindəki üzüm bağında oidium xəstəliyinə qarşı variantlar üzrə fungisid və fitonsidlərlə çiləmələr aparılmışdır.

         

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ