Xəbərlər

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər ETİ-nin təcrübə sahələrində pambıq yığımı davam edir.

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər ETİ-nin təcrübə sahələrində pambıq yığımı davam edir.

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ