Xəbərlər

Entomologiya şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən üzüm bağında müşahidələr aparılıb.

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər ETİ-nin Entomologiya şöbəsinin və Xəstəlik və zərərvericilərin proqnozu laboratoriyasının əməkdaşları üzüm bağında salxım yarpaqbükəninin üçüncü nəslinin aşkarlanması məqsədi ilə müşahidələr aparılıb, kəpənək uçuşu cinsi feremon vasitəsi ilə izlənilib.
Zərərvericinin bu nəslinin vurduğu ziyan məhsuldarlığa və məhsulunun keyfiyyətinə təsiri öyrənilir.

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ