Xəbərlər

Gəncə-160 və Gəncə-182 pambıq sortlarının kollar üzərində qozaların yetişməsi və açması başlayıb.

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər ETİ-nin seleksiya nailiyyətləri olan Gəncə-160 və Gəncə-182 pambıq sortlarının tezyetişən, eyni zamanda vegetasiya müddəti qısa olduğuna görə artıq kollar üzərində qozaların yetişməsi və açması başlayıb.

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ