Xəbərlər

Genetika və Genefond laboratoriyasında aparılan mövzular içərisində ən aktual yer tutan “Pambığın dünya kolleksiyası genefondunda olan sort nümunələrinin öyrənilməsi və innovativ yolla seleksiya üçün əlverişli nümunələrin seçilməsi” mövzusudur.

Genetika və Genefond laboratoriyasında aparılan mövzular içərisində ən aktual yer tutan “Pambığın dünya kolleksiyası genefondunda olan sort nümunələrinin öyrənilməsi və innovativ yolla seleksiya üçün əlverişli nümunələrin seçilməsi” mövzusudur.

Hal-hazırda laboratoriyanın əməkdaşları tərəfindən dünya kolleksiyası nümunələrinin üzərində öz-özünü tozlama prosesi aparılır. Burada əsas məqsəd dünya kolleksiyası genefondunun qorunması və olduğu kimi təmiz və stabil halda gənc nəslə ötürülməsidir. Məhz bu səbəbdən hər il mütəmaddi olaraq dünya kolleksiyası genefondu üzərində öz-özünü tozlama prosesi aparılır. Bu pambıq sortunun təmiz olmasına zəmin yaradır.

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ