Xəbərlər

Aqrokimya laboratoriyasının əməkdaşları tərəfindən mövzular planına uyğun olaraq pambıq sahələrində kalium humat preparatının tətbiqi davam edir.

Aqrokimya laboratoriyasının əməkdaşları tərəfindən mövzular planına uyğun olaraq pambıq sahələrində kalium humat preparatının tətbiqi davam edir.
Goranboy rayonu ərazisində yerləşən pambıq sahələrində kalium humat preparatı ilə ikinci dəfə çiləmələr aparılıb.
Qeyd edək ki, bitkilərdə bu preparatın tətbiqi zamanı qida maddələri daha yaxşı mənimsənilir (20-40%). Məhsulun erkən çiçəklənməsi və yetişməsi müşahidə olunur (3-15 günə). Xəstəlik və zərərvericilərə sirayətlənməni azaldır. Pestisidlərin effektivliyi artırır, lakin onların zərərli təsiri azalır. İstənilən stressə qarşı uğurlu müqavimət qeydə alınır (istilik, soyuqluq, quraqlıq və s.).

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ