Xəbərlər

BMTBETİ-nin təcrübə sahəsində meyvə ağaclarında zərərli orqanizmlərə qarşı bu il üçün təqdim olunmuş preparatların sınağı aparılıb.

BMTBETİ-nin təcrübə sahəsində meyvə ağaclarında zərərli orqanizmlərə qarşı bu il üçün təqdim olunmuş preparatların sınağı aparılıb. Pestisidlərin, bioloji və aqrokimyəvi maddələrin sınağı laboratoriyasının əməkdaşları tərəfindən aparıalan təcrübələr zamanı bəzi preparatlar müsbət nəticə göstərib.

Laboratoriyanın əməkdaşları təcrübə sahələrində preparatların sınağını davam etdirir.

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ