Xəbərlər

Beyləqan rayon Mil Təcrübə Stansiyasında təcrübə sahələrində monitorinqlər keçirilib.

İnstitutun əməkdaşları Beyləqan rayon Mil Təcrübə Stansiyasında Türkiyə Respublikasının “Seed ProGen” Toxumçuluq şirkəti ilə apardığı birgə layihələrin icra olunduğu əkin sahələrində bitkilərin becərilməsinin və inkişafının izlənilməsi, ilkin və müsabiqəli sort sınaqlarında prespektivli pambıq sortlarının, eyni zamanda institutun seleksiyaçılarının Yunan mütəxəssisləri ilə birgə hazırladıqları Gəncə-182 pambıq sortunun becərildiyi təcrübə sahələrində

Təcrübə sahələrində birinci kompleks becərmələri başa çatıb. Bitkinin inkişafı qənaətbəxş hesab olunur.

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ