Xəbərlər

BMTBETİ-nin təcrübə sahəsində - meyvə, üzüm bağlarında xəstəlik və zərərvericilərə qarşı kimyəvi mübarizə aparılıb.

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər ETİ-nin  təcrübə sahəsində - meyvə, üzüm bağlarında xəstəlik və zərərvericilərə qarşı kimyəvi mübarizə aparılıb.

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ