Xəbərlər

BMTBETİ-nin üzüm və meyvə bağlarında zərərvericilərin yetkin fərdlərinə qarşı Abşeron Təcrübə Stansiyasının və Moldovanın “EKO CENTER” şirkətinin istehsalı olan feromen tələlər asılıb.

BMTBETİ-nin üzüm və meyvə bağlarında zərərvericilərin yetkin fərdlərinə qarşı Abşeron Təcrübə Stansiyasının və Moldovanın “EKO CENTER” şirkətinin istehsalı olan feromen tələlər asılıb.
Məqsəd hər iki müxtəlif feromen tələlərin zərərvericilərə qarşı tutuculuq qabiliyyətinin öyrənilməsi və sınağın aparılmasıdır.

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ