Xəbərlər

Bərdə və Ağcəbədi rayonlarında nümayiş tarlasının səpini başa çatıb.

Bərdə və Ağcəbədi rayonlarında nümayiş tarlasının səpini başa çatıb.

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər ETİ-nin İnformasiya təminatı, ictimaiyyətlə əlaqələr və elmi nəticələrin tətbiqi şöbəsinin işçi proqramına uyğun olaraq müsbət nəticəli tədqiqatların və yaradılmış yeni sortların yayımı məqsdilə Bərdə və Ağcəbədi rayonlarında nümayiş tarlasının səpini başa çatıb.
Bərdə və Ağcəbədi DAİM-in dəstəyi ilə fermer təsərrüfatında 7 rayonlaşmış yerli pambıq sortunun səpini aparılıb. Səpində İnstitutun direktoru b.e.f.d., dos. E.A.Xəlilov, a.e.f.d., dos. M.A.Vəliyeva, Ağcəbədi DAİM direktoru A.Süleymanov, Bitkiçilik şöbəsinin müdiri Ə. Abdullayev və fermerlər iştirak ediblər.

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ