Xəbərlər

Meyvə və üzüm bağlarında feromen tutucular asıb.

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər ETİ-nin Bioloji laboratoriyasının müdiri Qabil Bayramov zərərvericilərin ilkin  inkişafını öyrənmək, o cümlədən onlara qarşı mübarizə vaxtının dəqiqləşdirilməsi məqsədi ilə üzüm və meyvə bağlarında feromen tutucular asıb.

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ