Elmi-metodiki Komissiya

                    BM və TBETİ-nin Elmi-metodiki Komisiyası  iş proqramlarının hazırlanmasına dəstək verir, müzakirəsini təşkil edir, prioritet mövzuların seçilməsini təşkil edir. Metodiki Komissiyanın tərkibinə entomoloqlar, fitopatoloqlar, herboloqlar, seleksiyaçı alimlər cəlb edilməklə 7nəfərdən ibarətdir.

                                           Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Elmi-metodiki Komissiya üzvlərinin siyahısı:

                              1. E.A.Xəlilov -Direktor, b.,e.,f.,d., dos., sədr

                              2. S.F.Cabbarov -Direktor müavini, a.,e.,f.,d., dos.,üzv

                              3. M.V.Bağırova -Elmi katib, üzv

                              4. Ə.Ə.Tağıyev -Texniki bitkilərin seleksiyası şöbəsinin müdiri,  a.,e.,d., üzv

                              5. K.Q.Hüseynov -Entomologiya şöbəsinin müdiri, b.,e.,f.,d., dos., üzv

                              6. T.Q.Mahmudov -Genetika və genofond laboratoriyasının müdiri, b.,e.,f.,d., dos., üzv

                              7. F.Ə.Ağayev -Pestisidlərin sınağı və herbalogiya laboratoriyasının müdiri,  a.,e.,f.,d.,, dos., üzv

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ