Elmi-metodiki Komissiya

                    BM və TB ETİ-nin Elmi-metodiki Komissiyası  iş proqramlarının hazırlanmasına dəstək verir, müzakirəsini təşkil edir, prioritet mövzuların seçilməsini təşkil edir. Metodiki Komissiyanın tərkibinə entomoloqlar, fitopatoloqlar, herboloqlar, seleksiyaçı alimlər cəlb edilməklə 7nəfərdən ibarətdir.

                                           Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Elmi-metodiki Komissiya üzvlərinin siyahısı:

                              1. N.N.İsmayılzadə -Direktor müavini, b.e.f.d., sədr    

                              2. Ə.Ə.Tağıyev -Texniki bitkilərin seleksiyası şöbəsinin müdiri,  a.,e.,d.,dos                  

                              3. T.Q.Mahmudov -Texniki bitkilərin genetikası şöbəsinin  müdiri, b.,e.,f.,d., dos.

                              4. A.C.İbrahimov - Aqrokimya laboratoriyasının müdiri, a.e.f.d.dos.

                              5. M.A.Vəliyeva - İnformasiya təminatı, ictimaiyyətlə əlaqələr və elmi nəticələrin tətbiqi şöbəsinin müdiri, a.,e.,f.,d., dos.

                              6. Q.F.Bayramov - Bioloji üsul laboratoriyasının müdiri, a.,e.,f.,d., dos.

                              7. Q.Q.Məmmədov -Biotexnologiya  laboratoriyasının müdiri, a.e.f.d.

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ