Metodiki şura

BM və TBETİ-nin bitki mühafizəsi üzrə Metodiki Şurası  iş proqramlarının hazırlanmasına dəstək verir, müzakirəsini təşkil edir, prioritet mövzuların seçilməsini təşkil edir. Metodiki Şuranın təşkilinə entomoloqlar, fitopatoloqlar, herboloqlar cəlb edilməklə 6 nəfərdən ibarətdir.

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ