Torpaq analizləri

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi Tədqiqat İnstitutunun laboratoriyalarında torpağın qida maddələri olan Azot, Fosfor, Kaliumun təyini, suvarma suyun analizini (qələviliyi,duzluğu,codluğunu) və optimal gübrə normalarının təyinini həyata keçirir. Respublikanın kənd təsərrüfat bitkilərində yeni pestisid və aqrokimyəvi maddələrin məhsulda, bitkidə toplanma və torpaqda parçalanma dinamikası üzrə tədqiqatlar aparılır.  

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ