Elmi Şura

                         

        Elmi Şura İnstitutun ali idarəetmə orqanıdır. Elmi şuranın heyəti direktordan (Elmi Şuranın sədri), direktor müavini və elmi katibdən, institutun funksional fəaliyyətini təmin edən struktur bölmələrinin rəhbərlərindən, alim və mütəxəssislərdən ibarətdir. Elmi Şura fəaliyyətində Prezidentin fərman və sərəncamlarını, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin qərarlarını, Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzinin əmr və göstərişlərini rəhbər tutur. Elmi Şurada ilboyu elmi-tədqiqat işlərinin metodikaya uyğun yerinə yetirilməsinə, doktorant və dissertantların dissertasiya işlərinin gedişinə, yuxarı təşkilatların məktublarına baxılır. Elmi Şuranın 19 üzvü var. Elmi Şura ayda 1 dəfə (ehtiyac olarsa 2 dəfə )  keçirilir. 2020-ci ildə Elmi Şuranın 12-ı iclası keçirilmişdir. 

                     Elmi Şuranın tərkibi

 1. Xəlilov E.A. – b.e.f.d. dos, direktor (sədr)
 2. İsmayılzadə N.N. – b.e.f.d., direktor müavini
 3. Bağırova M.V. – elmi katib
 4. Tağıyev Ə.Ə – a.e.e.d., dos., Texniki bitkilərin seleksiyası şöbəsinin müdiri
 5. Kərimov F.Ə. – a.e.f.d.dos., KTN-nin Bitkiçiliyin təşkili və monitorinqi şöbəsinin müdir müavini
 6. Vəliyeva M.A. – a.e.f.d. dos., İnformasiya təminatı, ictimaiyyətlə əlaqələr və elmi nəticələrin tətbiqi şöbəsinin müdiri
 7. Mahmudov T.Q. - b.e.f.d. dos, Genetika və genefond laboratoriyasının müdiri
 8. İbrahimov A.C. - a.e.f.d. dos., Aqrokimya laboratoriyasının müdiri
 9. Məmmədov O.H. - a.e.f.d. dos., Texniki bitkilərin seleksiyası şöbəsinin aparıcı elmi işçisi
 10. Bayramov Q.F. - a.e.f.d. Xəstəlik və zərərvericilərin proqnozu laboratoriyasının müdiri
 11. Bayramov Q.F. - a.e.f.d. Bioloji laboratoriyanın müdiri
 12. Ələsgərov İ.Ə. – k.e.f.d. Zəhər qalığının təyini və alaqlarla mübarizə laboratoriyasın müdiri
 13. Mahmudov H.A. – Fitopotologiya laboratoriyasının müdiri
 14. Ələsgərova G.H. – Entomologiya şöbəsinin müdiri
 15. Marlamova D.S. – Texniki bitkilərin aqrotexnikası şöbəsinin müdiri
 16. İsmayılova X.B. – Texnologiya laboratoriyasının müdiri
 17. Kazımov M.İ. – Texniki bitkilərin toxumçuluğu şöbəsinin müdiri
 18. Məmmədova S.C. - Pestisidlərin, bioloji və aqrokimyəvi maddələrin sınağı laboratoriyasının müdiri
 19. Eldarov S.İ. – Genetika və genefond laboratoriyasının böyük elmi işçisi
 20. Nəbiyev V.R. – Biotexnologiya laboratoriyasının müdiri

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ