Xəbərlər

BM TBETİ-nin alimi Ələddin Tağıyev "Gəncə-182" pambıq sortunu təqdim edir.

          Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi Tədqiqat İnstitutunun "Texniki bitkilərin seleksiyası" şöbəsinin müdiri, aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru, seleksiyaçı alim Ələddin Tağıyev müəllifi olduğu Gəncə - 182 pambıq sortunu təqdim edir.

https://www.facebook.com/bmtbeti/videos/297389928233400/?epa=SEARCH_BOX

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ